Kontaktný formulár

Kontaktný formulár pre refundáciu DPH

V prípade, že Vám vyhovujú vyššie uvedené podmienky spolupráce ( uvedené v menu: Refundácia DPH), využite,

prosím, kontaktný formulár, prípadne si vyžiadajte predbežne len ponuku cez tento mailový kontakt.

Kontaktný formulár pre vratku DPH
  1. (výžadované)
  2. (výžadované)
  3. (výžadované)
  4. (výžadované)
  5. (výžadované)
  6. (vyžadovaný platný email)
  7. (výžadované)
  8. (výžadované)
  9. Poukázanie vrátenej DPH priamo na Váš účet (t.j. úhrada zábezpeky vopred)
  10. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

 

Následne Vám zašleme návrh zmluvy.