Postup pre zastupovanie

Na to, aby Vás naša spoločnosť mohla zastupovať pri žiadaní vrátenia DPH z iných členských štátov Európskej únie, je potrebné:

  1. zaslať kontaktný formulár
  2. podpísať nami zaslanú zmluvu o zastupovaní
  3. vytvoriť väzbu „Žiadateľ o vrátenie DPH“ na Vašom daňovom úrade k nášmu ID (vzor žiadosti dodáme)

Následne:

  1. doručiť samotné doklady, na základe ktorých žiadate o vrátenie DPH (možné aj kvalitné čiernobiele skeny)
  2. doručiť Splnomocnenia pre jednotlivé krajiny na zastupovanie našou spoločnosťou (vzory dodáme)