Cenník za refundáciu DPH

Základná sadzba odmeny je 6% . 

Minimálna sadzba za podanie žiadosti je 30 EUR.
Žiadosti podávame za každý členský štát samostatne. 
Opätovné podanie žiadosti z dôvodu prekážok na strane klienta: navýšenie  odmeny o 20% . 
 
Cenník za refundáciu DPH

Praxou sa ukázalo, že mnohé spoločnosti požadujú vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ na základe značného množstva dokladov (bločkov). Preto sme pristúpili k vyčísleniu odmeny podľa ich počtu, nakoľko náročnosť na zápis údajov z nich do žiadosti je veľmi vysoká.

Cenník za refundáciu DPH podľa počtu dokladov

Všetky sumy sú bez DPH.

Neváhajte a požiadajte nás o ponuku.