Naše špecifiká

Naše špecifiká

  • Import dochádzky a import pracovných výkonov

Praxou sme boli nútení dokázať vyhovieť špecifickým požiadavkám zo strany klientov, keď požadovali spracovanie miezd:

–          na základe údajov z ich elektronickej evidencie dochádzky

–          so zachovaním ich interného čísla zamestnancov

–          na základe pracovných výkonov

 

  • Dohody o brigádnickej práci študentov

 

Počas rokov 2013 a 2014 sme nadobudli veľmi výraznú prax so spracovaním miezd študentov (cez 3000 dohôd / rok) a najmä s ich evidenciou v Sociálnej poisťovni v prípade zmien uplatnenia výnimky na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie.

Ceny za personálne a mzdové práce

Poskytovanie personálnych a mzdových prác v sebe obsahuje okrem znalosti zákona o dani z príjmov aj znalosť rozsiahleho množstva zákonov z pracovného práva. I tu platí, že konečné ceny sú vecou dohody oboch strán.

Minimálna sadzba za spracovanie mezd: 17 EUR/mesiac

Pre platiteľov DPH to je cena bez DPH.

Samozrejme, že s rastúcim počtom zamestnancov cena za osobu klesá.

počet vystavených miezd sadzba v eur
1-5 12,00
6-10 10,80
11-20 9,72
21-50 8,75
51-100 7,87
101-200 7,09
201-500 6,38
501-1000 5,74

 

 

Neváhajte a požiadajte nás o ponuku.

Mzdy a personalistika

 

V prípade, že patríte medzi spoločnosti, ktoré chcú mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade s platnou slovenskou legislatívou, ponúkame Vám svoje dlhoročné praktické skúsenosti so spracovaním miezd a vedením personálnej agendy.

 

Našou prioritou je poskytovanie služieb v tejto oblasti na vysokej profesionálnej úrovni.