Ceny za personálne a mzdové práce

Poskytovanie personálnych a mzdových prác v sebe obsahuje okrem znalosti zákona o dani z príjmov aj znalosť rozsiahleho množstva zákonov z pracovného práva. I tu platí, že konečné ceny sú vecou dohody oboch strán.

Minimálna sadzba za spracovanie mezd: 17 EUR/mesiac

Pre platiteľov DPH to je cena bez DPH.

Samozrejme, že s rastúcim počtom zamestnancov cena za osobu klesá.

počet vystavených miezd sadzba v eur
1-5 12,00
6-10 10,80
11-20 9,72
21-50 8,75
51-100 7,87
101-200 7,09
201-500 6,38
501-1000 5,74

 

 

Neváhajte a požiadajte nás o ponuku.