Naše špecifiká

Naše špecifiká

  • Import dochádzky a import pracovných výkonov

Praxou sme boli nútení dokázať vyhovieť špecifickým požiadavkám zo strany klientov, keď požadovali spracovanie miezd:

–          na základe údajov z ich elektronickej evidencie dochádzky

–          so zachovaním ich interného čísla zamestnancov

–          na základe pracovných výkonov

 

  • Dohody o brigádnickej práci študentov

 

Počas rokov 2013 a 2014 sme nadobudli veľmi výraznú prax so spracovaním miezd študentov (cez 3000 dohôd / rok) a najmä s ich evidenciou v Sociálnej poisťovni v prípade zmien uplatnenia výnimky na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie.