Princíp refundácie DPH v EÚ

Vo všeobecnosti možno povedať, že sa zjednotil :

 • systém predkladania žiadostí  minimálnych súm na vrátenie DPH:  400 €/ štvrťrok, 50 €/rok,
 • systém povinného predkladania dokladov k žiadosti: nad 1000 EUR, pri PHM nad 250 EUR,
 • položky vynechané z predchádzajúcich predbežných žiadostí môžu byť obvykle súčasťou ďalších žiadostí podaných v tom istom roku,
 • konečný termín predloženia žiadostí za predchádzajúci kalendárny rok: 30.september príslušného kalendárneho roka; predĺženie lehoty nie je možné,
 • lehota na rozhodnutie o vrátení DPH od prijatia žiadosti členským štátom: 6 mesiacov,
 • lehota na podanie opravného prostriedku: 1 mesiac,
 • lehota o rozhodnutí o vrátení DPH po vyžiadaní si dodatočných informácií: 2 mesiace
 • lehota o konečnom rozhodnutí o vrátení DPH: do 8 mesiacov ,
 • lehota poukázania sumy DPH na základe rozhodnutia : 10 dní

Konkrétne položky výdavkov, na ktoré sa nevzťahuje možnosť vrátenia DPH, sa líšia v každom členskom štáte EÚ.

Žiadosti o vrátenie DPH v súlade so smernicou 2008/09/EC budú odmietnuté, ak zdaniteľná osoba  má bydlisko, sídlo alebo stálu prevádzkareň alebo dodávala v danom období  tovar alebo služby v členskom štáte vrátenia DPH (s výnimkou transakcií uvedených v článku 3 písm. b) bodoch i) a ii) ).


Cenník za refundáciu DPH

Základná sadzba odmeny je 6% . 

Minimálna sadzba za podanie žiadosti je 30 EUR.
Žiadosti podávame za každý členský štát samostatne. 
Opätovné podanie žiadosti z dôvodu prekážok na strane klienta: navýšenie  odmeny o 20% . 
 
Cenník za refundáciu DPH

Praxou sa ukázalo, že mnohé spoločnosti požadujú vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ na základe značného množstva dokladov (bločkov). Preto sme pristúpili k vyčísleniu odmeny podľa ich počtu, nakoľko náročnosť na zápis údajov z nich do žiadosti je veľmi vysoká.

Cenník za refundáciu DPH podľa počtu dokladov

Všetky sumy sú bez DPH.

Neváhajte a požiadajte nás o ponuku.

Platobné podmienky

Na začiatku poskytovania služby Refundácia DPH sme od zastupovanej spoločnosti požadovali  zloženie finančnej zábezpeky vo výške 100% našej predpokladanej odmeny ešte pred podaním žiadostí s tým, že zahraničný daňový úrad poukázal vrátenú DPH priamo na účet zastupovanej spoločnosti. Zvolený postup nás odbremenil od povinnosti predkladania splnomocnení na zastupovanie u väčšiny členských štátov EÚ.

V súčasnosti sa do popredia presadzuje alternatíva splnomocnenia našej spoločnosti nie len na zastupovanie pred zahraničným daňovým úradom, ale aj na poukázanie finančných prostriedkov z refundácie DPH  zo zahraničného daňového úradu na náš účet. Pre našu spoločnosť to znamená zvýšené náklady so zabezpečením cudzojazyčných splnomocnení. Pre zastupovanú spoločnosť je to však veľmi pohodlné vrátenie DPH, ktorým jej na účet zašleme sumu vrátenej DPH, poníženú o našu zmluvnú odmenu.

Našim klientom tak ponúkame dve formy spolupráce, a je na nich, pre ktorú možnosť sa rozhodnú.

 

Kontaktný formulár pre refundáciu DPH

Spoločnosť ZLATA, s.r.o. Vám ponúka možnosť zastupovania Vašej spoločnosti pri predkladaní žiadostí o refundáciu (vrátenie) DPH z iných členských štátov EÚ elektronickou formou.

V prípade, že Vám vyhovujú vyššie uvedené podmienky spolupráce ( uvedené v menu: Refundácia DPH), využite,

prosím, kontaktný formulár, prípadne si vyžiadajte predbežne len ponuku cez tento mailový kontakt.BelgickoBulharskoChorvátskoCyprusČeská republikaDánskoEstónskoFínskoFrancúzskoGréckoHolandskoÍrskoLitvaLotyšskoLuxemburskoMaďarskoMaltaNemeckoPoľskoPortugalskoRakúskoRumunskoSlovenskoSlovinskoSpojené kráľovstvoŠpanielskoŠvédskoTaliansko


ÁnoNie

Vyjadrite súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktoré vypĺňate pri registrácii a ktoré sú potrebné pre korektnú komunikáciu s Vami. Vami zadané dáta môžu byť kedykoľvek vymazané v rozsahu platnej legislatívy.

[recaptcha size:compact]

Následne Vám zašleme návrh zmluvy.

Postup pre zastupovanie

Na to, aby Vás naša spoločnosť mohla zastupovať pri žiadaní vrátenia DPH z iných členských štátov Európskej únie, je potrebné:

 1. zaslať kontaktný formulár
 2. podpísať nami zaslanú zmluvu o zastupovaní
 3. vytvoriť väzbu „Žiadateľ o vrátenie DPH“ na Vašom daňovom úrade k nášmu ID (vzor žiadosti dodáme)

Následne:

 1. doručiť samotné doklady, na základe ktorých žiadate o vrátenie DPH (možné aj kvalitné čiernobiele skeny)
 2. doručiť Splnomocnenia pre jednotlivé krajiny na zastupovanie našou spoločnosťou (vzory dodáme)