Registrácia na DÚ

Na požiadanie Vám poskytneme aj úzku spoluprácu pre registráciu u Správcu dane na miestne príslušnom daňovom úrade:

– u novo založenej spoločnosti pre pridelenie DIČ

– u spoločnosti s prideleným DIČ pri registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty (IČ DPH) podľa:

  1. § 11 alebo § 11a (bez nároku na odpočet DPH z prijatých plnení), alebo
  2. § 4, kedy správca dane požaduje predložiť okrem iných dokumentov aj podnikateľský plán. (dľa stavu k 01.01.2012)

Potrebné tlačivá vyplníme a zašleme ich na Vašu e-mailovú adresu. Vy si ich vytlačíte, podpíšete a predložíte na podateľni daňového úradu.