Zmeny v spoločnostiach s.r.o.

Všetky uvedené ceny sú vrátane správnych a súdnych poplatkov za zápis zmeny do Obchodného registra a Živnostenského registra. 

Vykonanie menších zmien v s.r.o. – 95 €

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zo zmien uvedeného zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade. Medzi menšie zmeny patrí:

  • zmena sídla spoločnosti
  • zmena obchodného mena spoločnosti
  • vymenovanie alebo odvolanie konateľa
  • vymenovanie alebo odvolanie prokuristu
  • zmena osobných údajov spoločníka, alebo konateľa
  • zmena spôsobu konania konateľa

Vykonanie ostatných zmien v s.r.o. – 149 €

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zo zmien z uvedeného zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade. Medzi tieto zmeny patrí:

  • rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
  • prevod obchodného podielu a s tým spojená zmena spoločníka
  • zvýšenie alebo zníženie vkladu spoločníka
  • zvýšenie základného imania spoločnosti

Pri súčasnom vykonávaní viacerých zmien sa účtuje: poplatok za najdrahšiu zmenu z požadovaných (95 €, alebo 149 €) + 15 € za každú ďalšiu zmenu

Po zápise zmien vám výpis z obchodného registra doručíme poštou.

Neváhajte a požiadajte nás o ponuku.