S.R.O.

Naša spoločnosť sa snaží svojim klientom- podnikateľským subjektom – ponúkať komplexné služby spojené s ich podnikateľskými aktivitami, medzi ktoré určite patrí aj založenie právnickej osoby (s.r.o.), či vykonanie zmien a následne ich zápisu, počas jej existencie.

Vďaka využívaniu služby Ústredného portálu verejnej správy, môžeme podávať návrhy na zápis do Živnostenského aj Obchodného registra elektronicky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.