Refundácia DPH z EÚ

Od 1.1.2010 nadobudli platnosť nové právne predpisy (smernica 2008/09/EC), upravujúce vrátenie DPH v členských štátoch Európskej únie. Po tomto dátume musia byť žiadosti slovenskej zdaniteľnej osoby podané elektronicky prostredníctvom slovenského daňového portálu.

Spoločnosť ZLATA, s.r.o. Vám ponúka možnosť zastupovania Vašej spoločnosti pri predkladaní žiadostí o refundáciu (vrátenie) DPH z iných členských štátov EÚ elektronickou formou.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>