Referencie

Našim partnerom ďakujeme  za prejavenú dôveru, ktorú nám prejavili spoluprácou s našou spoločnosťou.

Oblasť účtovníctva a miezd je najstabilnešou oblasťou. Svojou dlhoročnou účasťou nám klienti dávajú najavo, že sú s našimi službami spokojní.

Oblasť SRO je najrýchlejšie sa meniacou oblasťou ohľadne klientely, nakoľko tu sa spravidla jedná len o jednorázovo poskytnuté služby.

Oblasť refundácie DPH sa stáva v našej spoločnosti významnou oblasťou. Mnohí klienti pokračujú v započatej spolupráci i v nasledujúcich rokoch, čím nám prejavujú svoju spokojnosť a uznanie.

Niektoré vyjadrenia našich klientov:

07.05.2014: „Ďakujeme za info a taktiež si dovolím poďakovať za príjemnú, korektnú a promptnú spoluprácu v oblasti vratky
DPH. S úctou Ing. Renáta Ondrúšová, Vedúci účtovného oddelenia COFELY a.s.“

11.10.2013:Prajem pekným deň, a ďakujem Vám za vybavenie DPH. V poriadku všetko došlo, aj peniažky. S Vašimi službami sme boli veľmi spojní a môžeme Vás len odporúčať . Prajeme Vám veľa klientov. za spoločnosť KOBOS Soňa Mesiariková a Vladimír Kornhauser„.

05.03.2013: „Ďakujem Vám za Vašu osobnú spoluprácu pri riešení refundácie DPH za rok 2011. Žiaľ, nepodarilo sa všetko tak, aké sme mali predstavy, no spolupráca bola naozaj vecná a odborná. V prípade potreby riešiť podobné prípady v budúcich obdobiach, s dôverou sa na Vás obrátime a využijeme Vaše služby. Ešte raz, srdečná vďaka. S pozdravom Ján Mikuláš, ekonom“