Refundácia DPH

Refundácia DPH (vrátenie DPH) z členských štátov EÚ

Od 1.1.2010 všetky členské štáty Európskej Únie prešli na jednotný systém pri podávaní  žiadostí daňovníka, ktorý nemá pridelené v danom štáte identifikačné číslo pre DPH, o vrátenie DPH zaplatenej v tomto štáte.Vďaka tomuto systému preferujú obe strany: daňovník aj dotyčný štát. Ako?

Daňovník: nie je nútený spolupracovať so zahraničnými spoločnosťami za značne vysoké provízie, tú istú službu mu  môže ponúknuť slovenský zástupca, či dokonca ju môže realizovať sám, ak má na to potrebné technické vybavenie a odborné znalosti.

Štát: získa omnoho väčšiu istotu, že vracia DPH za skutočne realizované obchody, vďaka úzkemu prepojeniu informácií z daňových úradov ostatných členských štátov EÚ.

Takže, ak ste firma, ktorá má o túto službu záujem, po pár administratívnych úkonoch ju môžete prostredníctvom našej spoločnosti využiť pre všetky členské štáty Európskej únie.

Neváhajte a kontaktujte nás !                Platné ceny pre refundáciu DPH nájdete tu.           Tím ZLATA, s.r.o..