S.R.O.

Naša spoločnosť  sa snaží svojim klientom – podnikateľským subjektom – ponúkať   komplexné služby spojené s ich podnikateľskými aktivitami, medzi ktoré určite patrí aj založenie právnickej osoby (s.r.o.), či vykonanie zmien a následne ich zápisu, počas jej existencie.

Vďaka využívaniu služby Ústredného portálu verejnej správy, môžeme podávať návrhy na zápis do Živnostenského aj Obchodného registra elektronicky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Založenie s.r.o.

Zmeny s.r.o.

Legislatíva o s.r.o.