Registrácia na DÚ

Na požiadanie Vám poskytneme aj úzku spoluprácu pre registráciu u Správcu dane na miestne príslušnom daňovom úrade:

– u novo založenej spoločnosti pre pridelenie DIČ

– u spoločnosti s prideleným DIČ pri registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty (IČ DPH) podľa:

  1. § 11 alebo § 11a (bez nároku na odpočet DPH z prijatých plnení), alebo
  2. § 4, kedy správca dane požaduje predložiť okrem iných dokumentov aj podnikateľský plán. (dľa stavu k 01.01.2012)

Potrebné tlačivá vyplníme a zašleme ich na Vašu e-mailovú adresu. Vy si ich vytlačíte, podpíšete a predložíte na podateľni daňového úradu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>