Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje neustály kontakt s problematikou, ako aj znalosť príslušných právnych predpisov a legislatívy nevyhnutných pre úspešný zápis spoločnosti do Obchodného registra.

 Naša spoločnosť ponúka full-servis v podobe založenia úplne novej obchodnej spoločnosti na mieru (teda ako „firma na kľúč“). To znamená, že sa plne riadime požiadavkami klienta a založíme mu spoločnosť podľa jeho prianí bez toho, aby sme zákazníka zaťažovali zdĺhavým vybavovaním potrebných dokumentov na úradoch.

Založenie s.r.o. „ALL INCLUSIVE“ – 299 EUR

To znamená, že všetky úkony potrebné k založeniu spoločnosti zabezpečia naši zamestnanci za Vás.

 V cene založenia s.r.o. je zahrnuté:

  • Poradenstvo pred, počas aj po založení spoločnosti s ručením obmedzeným
  • Vypracovanie všetkých materiálov k založeniu spoločnosti – Vy len podpíšete všetky potrebné dokumenty, pri niektorých je potrebné notárske overenie – a doáte ich do našej spoločnosti
  • Podanie návrhu na vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení (Živnostenský list) na Živnostenský register elektronicky
  • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra elektronicky
  • Zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra (v našej cene je zahrnutý poplatok za zápis spoločnosti do OR)
  • Registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu

 Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

  • Poplatky za vydanie živnostenských listov: 0 € za každú voľnú živnosť; 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
  • Overenie podpisov (3 € na matrike, alebo 13 € u notára pre spoločnosť s 1 konateľom a spoločníkom)

Založiť spoločnosť s.r.o. trvá približne 2-3 týždne od podpísania a overenia dokumentov, ( v závislosti od vyťaženia ORSR a ŽU ).

Postup založenia s.r.o.

1.  Objednávka služby  cez  mailový kontakt
2.  Úhrada poplatku za službu na základe zmluvy o dielo a faktúry, ktoré Vám pošleme e-mailom
3.  Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám vypracujeme a zašleme e-mailom
4.  Odošlete overené dokumenty na našu adresu

V cene sú zahrnuté nasledovné služby:

–  Založenie spoločnosti s.r.o.
–  Konzultácia a poradenstvo predmetov podnikania
–  Kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti
–  Predloženie žiadosti na Živnostenský register o vydanie živnostenského oprávnenia
–  Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do Obchodného registra
–  Zaplatenie celého poplatku za zápis do Obchodného registra
–  Odoslanie všetkých dokumentov založenej spoločnosti na Vašu adresu

Vypracujeme nasledovné dokumenty:-  Spoločenská zmluva resp. Zakladateľská listina
–  Podpisový vzor konateľa
–  Vyhlásenie správcu vkladu
–  Súhlas so zriadením sídla
–  Plná moc pre Obchodný register
–  Plná moc pre Živnostenskýregister
Klient zabezpečí: podpísanie, overenie podpisov na dokumentoch, ktoré Vám vypracujeme a pošleme.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>