Kontaktné informácie


Kancelária Pezinok: Šenkvická 20, 902 01 Pezinok tel: 033 6400269, 6452007 Kancelária Šenkvice: Cerovská 1501/171A, 900 81 Šenkvice Hot-line: 0903 229 408 email: zlata(zavináč)zlata(bodka)sk

Vedenie účtovníctva


 

Spoločnosť ZLATA, s.r.o. Vám ponúka spoluprácu pri vedení Vašej účtovnej evidencie, výpočte daní a predkladaní priznaní a výkazov na príslušné inštitúcie.

Každý podnikateľský subjekt je povinný viesť účtovníctvo, prípadne inú formu evidencie, na základe ktorej vie vyčísliť svoje daňové povinnosti.

 

Dobre vedené účtovníctvo umožňuje včas upozorniť na problémové stavy vo Vašej spoločnosti. Účtovníctvo však môžete využiť aj ako výrazný nástroj pri riadení spoločnosti.

Mzdy a personalistika


 

V prípade, že patríte medzi spoločnosti, ktoré chcú mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade s platnou slovenskou legislatívou, ponúkame Vám svoje dlhoročné praktické skúsenosti so spracovaním miezd a vedením personálnej agendy.

 

Našou prioritou je poskytovanie služieb v tejto oblasti na vysokej profesionálnej úrovni.

Refundácia DPH z EÚ


Od 1.1.2010 nadobudli platnosť nové právne predpisy (smernica 2008/09/EC), upravujúce vrátenie DPH v členských štátoch Európskej únie. Po tomto dátume musia byť žiadosti slovenskej zdaniteľnej osoby podané elektronicky prostredníctvom slovenského daňového portálu.

Spoločnosť ZLATA, s.r.o. Vám ponúka možnosť zastupovania Vašej spoločnosti pri predkladaní žiadostí o refundáciu (vrátenie) DPH z iných členských štátov EÚ elektronickou formou.

S.R.O.


Naša spoločnosť sa snaží svojim klientom- podnikateľským subjektom - ponúkať komplexné služby spojené s ich podnikateľskými aktivitami, medzi ktoré určite patrí aj založenie právnickej osoby (s.r.o.), či vykonanie zmien a následne ich zápisu, počas jej existencie.

Vďaka využívaniu služby Ústredného portálu verejnej správy, môžeme podávať návrhy na zápis do Živnostenského aj Obchodného registra elektronicky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.