Vedenie účtovníctva

V čom sme iní?

Najmä tým, že okrem klasického externého spracovania účtovníctva ponúkame našim klientom možnosť aktívneho on-line prístupu k ich účtovným agendám, ktoré sú v reálnom čase prístupné a aktualizované. Klient tak získa aktuálny prehľad o stave svojich pohľadávok a záväzkoch, o pohyboch na sklade a pokladni, o predbežných daňových povinnostiach voči štátu. Je už len na jeho rozhodnutí, koľko prístupov ku svojej agende si zvolí.

V prípade, že hľadáte skutočne efektívne vedenie účtovníctva, je aktívny on-line prístup jedna z najlepších možností, ako toho dosiahnuť.

Robíme všetko!

Oblasti podnikania v ktorých je naša spoločnosť viac ako 20 ročnú skúsenosť a je „rybou vo vode“ v ich účtovaní:

 • stavebnícvo – vrátane zákazkovej výroby
 • drevovýroba – vrátane vedenia skladovej evidencie a evidencie vlastných výrobkov
 • vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava – vrátane refundácie zahraničnej DPH
 • likvidácia druhotných surovín – vrátane veľkoobchodu s kovovým šrotom
 • šrotovanie áut
 • obchodovanie s investičným zlatom a diamantami
 • služby v oblasti telesnej kultúry
 • služby v oblasti prieskumu a analýzy trhu
 • veľkoobchod a maloobchod 
 • sprostredkovateľská činnosť
 • prenájom nehnuteľností

 

Zabezpečujeme:

 • vedenie podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty
 • vedenie jednoduchého účtovníctva pre podnikateľské subjekty
 • spracovanie riadnej účtovnej závierky
 • spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • daňové priznania k DPH
 • Súhrnný výkaz
 • Intrastat
 • daňové priznania fyzických osôb
 • daňové priznania právnických osôb
 • zhotovenie Výročnej správy (pri audítovanej závierke)
 • revízia účtovníctva
 • účtovné poradenstvo

Ponúkame tieto formy vedenia účtovníctva:

 • on-line, v úzkej spolupráci s klientom
 • klasická forma  spracovania účtovných dokladov v našej spoločnosti
 • externá forma spracovania účtovných dokladov u klienta