Vedenie účtovníctva

V tejto oblasti zabezpečujeme:

 • vedenie podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty
 • vedenie jednoduchého účtovníctva pre podnikateľské subjekty
 • spracovanie riadnej účtovnej závierky
 • spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • daňové priznania k DPH
 • Súhrnný výkaz
 • Intrastat
 • daňové priznania fyzických osôb
 • daňové priznania právnických osôb
 • zhotovenie Výročnej správy (pri audítovanej závierke)
 • revízia účtovníctva
 • účtovné poradenstvo

Ponúkame tieto formy vedenia účtovníctva:

 • on-line, v úzkej spolupráci s klientom
 • klasická forma  spracovania účtovných dokladov v našej spoločnosti
 • externá forma spracovania účtovných dokladov u klienta