Spoločnosť v súčasnosti využíva pre on-line prístup cloudové riešenie. Služba je poskytované cez internet, znamená to, že účtovná agenda je dostupná z centra firmy, pobočiek, ale aj z domova nielen našim zamestnancom, ale aj našim klientom

Pre spracovanie účtovníctva sme na základe výbornej dlhoročnej spolupráce zvolili program MRP K/S.

Našim klientom umožňujeme okrem pasívneho prístupu aj aktívny prístup k ich účtovným agendám. V rámci tejto služby najviac využívajú možnosť:

–          vystavovania si vlastných faktúr

–          prípravy príkazu na úhradu v elektronickej forme

–          evidencie prijatých  faktúr

–          vystavovania zápočtov

–          prehľadu výsledku hospodárenia