Spoločnosť v súčasnosti využíva pre on-line prístup cloudové riešenie. Služba je poskytované cez internet, znamená to, že účtovná agenda je dostupná z centra firmy, pobočiek, ale aj z domova nielen našim zamestnancom, ale aj našim klientom

Pre spracovanie účtovníctva sme na základe výbornej dlhoročnej spolupráce zvolili program MRP K/S.

Našim klientom umožňujeme okrem pasívneho prístupu aj aktívny prístup k ich účtovným agendám. V rámci tejto služby najviac využívajú možnosť:

–          vystavovania si vlastných faktúr

–          prípravy príkazu na úhradu v elektronickej forme

–          evidencie prijatých  faktúr

–          vystavovania zápočtov

–          prehľadu výsledku hospodárenia

Ceny za účtovníctvo

Účtovníctvo každého klienta tvorí samostatný svet, ktorý si žije vlastným životom. A je práve na našich pleciach, aby sme pri konečnom výpočte daní zohľadnili všetky účtovné a daňové aspekty slovenskej legislatívy. A práve preto sa ceny za vedenie účtovníctva líšia od klienta ku klientovi, nakoľko stupeň náročnosti a rozsah záberu je u každého klienta iný.

Úvodné minimálne ceny u novozaloženého klienta sú:

Jednoduché účtovníctvo: od 40 EUR/mesiac

Podvojné účtovníctvo:      od 70 EUR/mesiac

Pre platiteľov DPH to je cena bez DPH.

Neváhajte a požiadajte nás o ponuku.

Človek je tvor omylný

Naša spoločnosť preberá zodpovednosť za chyby, spôsobené činnosťou svojich zamestnancov našim klientom. Týka sa to najmä dorubených pokút a penále z omeškania.

Pre tento účel je od samého začiatku svojej činnosti poistená v poisťovni GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s., s ktorou má uzatvorenú poistnú zmluvu č.5720011944 za účelom poistenia majetku a zodpovednosti za škodu – ProFi. Poistenie sa vzťahuje aj na vznik finančnej škody a je uzatvorené na poistnú sumu 33,000 EUR.

PREČO MY?

 • Sme ON-LINE cez internet 24/7/365 non-stop, pracujete, kedy chcete
 • Spravujeme spoločne účtovnú agendu, ku ktorej máte prístup cez Internet
 • Zdigitalizujeme vašu agendu do elektronickej formy a sprístupníme Vám ju
 • Sme moderní a efektívni
 • Pracujeme s klientmi z celého Slovenska

 Čím sa líšime od iných účtovných firiem?

Najmä tým, že okrem klasického externého spracovania (outsourcingu) účtovníctva ponúkame našim klientom možnosť aktívneho on-line prístupu k ich účtovným agendám, ktoré sú v reálnom čase prístupné a aktualizované. Klient tak získa aktuálny prehľad o stave svojich pohľadávok a záväzkoch, o pohyboch na sklade a pokladni, o predbežných daňových povinnostiach voči štátu. Je už len na jeho rozhodnutí, koľko prístupov ku svojej agende si zvolí.

V prípade, že hľadáte skutočne efektívne vedenie účtovníctva, je aktívny on-line prístup jedna z najlepších možností, ako toho dosiahnuť.

Oblasti podnikania, v ktorých je naša spoločnosť „rybou vo vode“ v ich účtovaní:

 • stavebnícvo – vrátane zákazkovej výroby
 • drevovýroba – vrátane vedenia skladovej evidencie a evidencie vlastných výrobkov
 • vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava – vrátane refundácie zahraničnej DPH
 • likvidácia druhotných surovín – vrátane veľkoobchodu s kovovým šrotom
 • šrotovanie áut
 • obchodovanie s investičným zlatom a diamantami
 • služby v oblasti telesnej kultúry
 • služby v oblasti prieskumu a analýzy trhu
 • veľkoobchod a maloobchod
 • sprostredkovateľská činnosť
 • prenájom nehnuteľností
 • internetový obchod vrátane platobných systémom PayPal a Skrill

Účtovanie v iných oblastiach podnikania je pre nás vždy vítanou výzvou, za ktorú sa Vám poďakujeme samostatnou zľavou v prvom roku účtovania vo výške 5%.

 

Vedenie účtovníctva

 

Spoločnosť ZLATA, s.r.o. Vám ponúka spoluprácu pri vedení Vašej účtovnej evidencie, výpočte daní a predkladaní priznaní a výkazov na príslušné inštitúcie.

Každý podnikateľský subjekt je povinný viesť účtovníctvo, prípadne inú formu evidencie, na základe ktorej vie vyčísliť svoje daňové povinnosti.

 

Dobre vedené účtovníctvo umožňuje včas upozorniť na problémové stavy vo Vašej spoločnosti. Účtovníctvo však môžete využiť aj ako výrazný nástroj pri riadení spoločnosti.